Singelveste AlleeWonen

Restyling voor nog betere aansluiting

Lees meer >

Magazine Singelveste

Woningcorporatie Singelveste AlleeWonen realiseerde al enkele jaren in samenwerking met Het Inventief vier keer per jaar het bewonersblad Singelwijzer. Naar aanleiding van een lezersonderzoek wilde de corporatie met een vernieuwing van de bladformule nog meer aansluiting vinden bij haar huurders.

Hoe hebben we het aangepakt?

De resultaten van het lezersonderzoek waren de basis voor een creatieve sessie waaraan redactieleden en bewoners deelnamen. Doel van de workshop was te bepalen welke onderwerpen en thema’s bewoners graag terugzien in de Singelwijzer en op welke manier deze het beste voor het voetlicht gebracht kunnen worden. Tegelijkertijd zorgde de sessie voor een breed gedragen nieuwe opzet van het blad.

Wat is het resultaat?

Naar aanleiding van de uitkomsten van de creatieve workshop paste Het Inventief de bladformule op verscheidene punten aan, waardoor deze weer aansluit bij de actuele leefwereld van de huurders van Singelveste AlleeWonen. Met nieuwe rubrieken en meer vrije ruimte voor achtergrondverhalen, krijgen de lezers nog meer inspiratie vanuit andere huurders.

Afbeeldingen

Magazine Singelveste Magazine Singelveste Magazine Singelveste Magazine Singelveste

Trots op

Jules Jules

Uw reactie