Swinhove Groep

Zichtbaar in wijk en buurt

Lees meer >

Magazine Swinhove Groep

De Swinhove Groep is een ervaren ouderenzorgorganisatie in Zwijndrecht. Nu steeds meer zorg plaats gaat vinden in de eigen woning, biedt de Swinhove Groep steeds meer zorgdiensten aan huis. Maar als het gaat om zorg in de wijk, is de Swinhove Groep niet de enige aanbieder. Sterker nog: de organisatie staat helemaal niet bekend als een thuiszorgaanbieder. Om ook in de toekomst over een gezond cliëntenbestand te kunnen beschikken, moet de Swinhove Groep veel zichtbaarder worden. Het verhaal moet naar buiten. 

Hoe hebben we het aangepakt?

Het doel (beter zichtbaar in de wijk) was helder,  de randvoorwaarden (beperkt budget) ook. Met de Swinhove Groep hebben we een tweejaarlijks blad ontwikkeld dat in heel Zwijndrecht huis aan huis wordt verspreid. Zowel de titel (Dichtbij) als de inhoud benadrukken dat je met de Swinhove Groep over een professionele zorgpartner beschikt die altijd in de buurt is. Een zorgpartner die je niet laat wachten en je begrijpt.

Veelzijdige mix

Om de vele facetten van de Swinhovegroep zichtbaar te maken in Dichtbij, wordt tijdens de redactieraad gezocht naar een veelzijdige mix van artikelen. Zo sluiten we ook optimaal aan bij de brede doelgroep van Dichtbij. Een terugkerende themapagina biedt de mogelijkheid om een onderwerp echt uit te diepen. Een rubriek over bijzondere bewoners leidt bijna altijd tot warme reacties. 

Lage kosten

Om de kosten beperkt te houden, verzorgt één medewerker van Het Inventief zowel tekst als fotografie. Interviewafspraken worden slim gepland, zodat de tijd optimaal wordt benut. Een uitgekiend werkproces voorkomt dat teksten en ontwerpen voortdurend heen en weer blijven gaan. Zo blijft ook de doorlooptijd van het blad beperkt en behoudt het zijn actualiteit. 

Wat is het resultaat?

Steeds meer inwoners van Zwijndrecht kennen de Swinhove Groep. En ze kennen niet alleen de naam, maar hebben ook een beeld bij het dienstenaanbod. Bij zorgvragen ligt het voor hen dan ook steeds vaker voor de hand om de Swinhove Groep te raadplegen. Voor de Swinhove Groep betekent dit dat met een relatief kleine investering een belangrijke stap is gezet naar het op peil houden van het cliëntenbestand.

Afbeeldingen

Magazine Swinhove Groep Magazine Swinhove Groep Magazine Swinhove Groep Magazine Swinhove Groep

Uw reactie