Social media

Met social media kunt u slimmer en sneller communiceren. Met kanalen als Facebook, Twitter en Linkedin kunt u klanten, medewerkers en stakeholders beter bereiken en actief betrekken bij uw organisatie.

Werk bovendien efficiënter door de kracht van social media te benutten. Zo bespaart u kosten. Het Inventief legt uit hoe en biedt u praktische tools om direct aan de slag te gaan.

Het Inventief op TwitterHet Inventief op Twitter

Visie op social media

Iedereen wordt communicatiemedewerker

Social media voorzien in een belangrijke behoefte: ze maken de gigantische hoeveelheid informatie op het internet weer behapbaar. Door vrienden en relevante informatiekanalen te volgen, trekken gebruikers de informatie die ze interessant vinden naar zich toe. Dat maakt dat social media steeds belangrijker worden en niet meer weg zijn te denken bij communicatie.

We leven in een people economy. De tijd dat consumenten blind vertrouwen op wat organisaties hen vertellen, is definitief voorbij. Om vertrouwen te wekken, moeten medewerkers van organisaties naast consumenten gaan staan. De consument wil authenticiteit: echte mensen, gemeende woorden.

Krachtig hulpmiddel

Social media zijn een krachtig hulpmiddel: medewerkers van organisaties kunnen direct met consumenten communiceren. Ze kunnen de dialoog aangaan en zich gesprekspartner en betrouwbare aanbieder van een product of dienst tonen. Zo versterk je als organisatie het vertrouwen dat consumenten in je hebben.

Succesvol aan de slag gaan met social media betekent dat je traditionele communicatieprincipes moet loslaten. Dat heeft alles te maken met de snelheid en het open en sociale karakter van het medium. Iedere medewerker van een organisatie wordt communicatiemedewerker. De organisatie moet hier richting aan geven, met een online strategie en duidelijke doelstellingen.

Stappenplan

Succesvol aan de slag met social media

Ook als uw organisatie niet actief is op social media, hebben social media gevolgen voor uw organisatie. Online wordt er over uw organisatie gepraat, ook als u (bewust) niet aan de discussie deelneemt. Maar niet meepraten, betekent dat u ook geen invloed kunt uitoefenen op de conversatie. Uw organisatie-identiteit kan dan online, maar ook offline, een eigen leven gaan leiden.

Eigen initiatief

Vaak start een aantal enthousiaste medewerkers met het inzetten van social media. Soms zelfs buiten het management om. Er worden accounts aangemaakt en een aantal posts gedaan, maar een duidelijke strategie ontbreekt. Daardoor ontstaat niet de juiste dynamiek om social media in het voordeel van de organisatie te benutten.

Ga daarom stapsgewijs te werk:

  • inventariseer de gevolgen voor de organisatie
  • ontwikkel de online strategie
  • implementeer de gekozen strategie in de organisatie
  • beheers uw online activiteiten

Stap 1: Inventariseren

Wat betekenen social media voor mijn organisatie?

Voor u met social media aan de slag gaat, moet u zich het volgende afvragen:

  • Waar wordt over uw organisatie gesproken?
  • Waar wilt u dat er over uw organisatie wordt gesproken?

Het antwoord op de eerste vraag bepaalt op welke social media u zich in discussies gaat mengen. Mogelijk praten medewerkers met elkaar over uw organisatie op Facebook. Stakeholders laten zich wellicht over u uit in LinkedIn-groepen. Ook Twitter is een belangrijk discussieplatform waar uw organisatienaam voorbij kan komen. Vergeet ook sectorspecifieke social media niet, zoals Zorgkaart Nederland wanneer u in de zorg actief bent.

Het antwoord op de tweede vraag bepaalt waar u de regie in handen neemt en zelf discussies gaat opstarten. Dit kunt u doen om de kwaliteit van uw dienstverlening te inventariseren of de tevredenheid van uw medewerkers te meten. Een blog is hier bij uitstek geschikt voor – een medewerker (de directie) kan een onderwerp aansnijden en bezoekers kunnen vervolgens reageren.

Behalve naar buiten, moet u ook naar binnen kijken. Welke medewerkers kunnen het beste met social media aan de slag gaan? En hoeveel tijd moeten zij investeren? Geven computers toegang tot social media of zijn deze geblokkeerd? Moeten er smart phones worden aangeschaft?

Wat kan Het Inventief hierin voor mij betekenen?

Het Inventief kan u helpen om te inventariseren wat er op social media over uw organisatie wordt gezegd. Het Inventief kan vervolgens een advies op maat formuleren voor het optimaal inzetten van social mediakanalen voor uw organisatiecommunicatie.

Stap 2: Strategie

Uw online koers bepalen

In het wilde weg twitteren en facebooken kost uw organisatie veel tijd en levert zelden iets op. Succesvol aan de slag gaan met social media vereist een constructieve aanpak. Beschrijf daarom in een online communicatiestrategie welke activiteiten uw organisatie gaat ondernemen om online

  1. de zichtbaarheid te vergroten;
  2. invloed uit te oefenen;
  3. de betrokkenheid van klanten, medewerkers en stakeholders te vergroten.

Daarnaast stelt u doelen: wat moeten social media uw organisatie gaan opleveren en hoe maakt u dat meetbaar?

Factsheets

Naast de online communicatiestrategie kunt u factsheets ontwikkelen voor de verschillende social media die uw organisatie wil gaan benutten. Deze geven medewerkers praktische handvatten om alvast zinvol met social media aan de slag te gaan zolang de strategie nog in ontwikkeling is. Later kunnen de factsheets aan de strategie worden toegevoegd.

Direct aan de slag!

Let op: het is niet nodig, zelfs niet verstandig, om eerst uw strategie volledig te ontwikkelen en medewerkers dan pas met social media aan de slag te laten gaan. De werkelijke kracht van social media ontdek je door ermee te experimenteren. Geef enthousiaste medewerkers, de kartrekkers, de ruimte hiervoor en laat ze hun ervaringen met u delen. U kunt uw online communicatiestrategie daar vervolgens op aanpassen.

Wat kan Het Inventief hierin voor mij betekenen?

Het Inventief kan u helpen bij de ontwikkeling van uw online communicatiestrategie. Voor alle belangrijke social media kan Het Inventief u factsheets aanbieden. Download alvast de Twitterfactsheet.

Stap 3: Implementatie

Betrek uw medewerkers

Aan een papieren tijger heeft uw organisatie niets, u wilt uw online communicatiestrategie tot leven brengen. In de implementatiefase betrekt u medewerkers door de hele organisatie en laat u ze de mogelijkheden die social media bieden ontdekken en benutten.

Kartrekkers

Als het goed is zijn er al een aantal medewerkers in de weer met social media. Deze kartrekkers hebben reeds aan terreinverkenning gedaan en u input gegeven voor uw online communicatiestrategie. Deze medewerkers zijn uitstekende inspiratoren en coaches: ze kunnen collega’s motiveren om ook met social media aan de slag te gaan.

Probeer medewerkers zoveel mogelijk ruimte te geven door ze op ICT-gebied te ondersteunen en de tijd te geven om de mogelijkheden te verkennen. Geef vanuit de online communicatiestrategie van de organisatie de kaders aan: wat zijn de doelstellingen, wat doen we wel en wat doen we liever niet.

Wat kan Het Inventief hierin voor u betekenen?

Het Inventief kan uw medewerkers trainingen en workshops op het juiste niveau aanbieden. Zo ontwikkelen uw medewerkers de benodigde vaardigheden om uw online communicatiestrategie tot leven te brengen. Daarnaast kan Het Inventief u helpen om enthousiasme en betrokkenheid onder uw medewerkers te creëren, bijvoorbeeld door een populaire versie van uw online communicatiestrategie te ontwikkelen.

Stap 4: Beheersen

Houd een vinger aan de pols

Met een onderbouwde strategie en goed geïnformeerde medewerkers heeft u de rode loper uitgerold voor social media. Het is belangrijk dat medewerkers deze rode loper blijven volgen. Wanneer kaders en doelstellingen uit hun mindset verdwijnen, kunnen uw activiteiten op social media een eigen leven gaan leiden.

Governance

Door middel van governance houdt u de activiteiten op social media beheersbaar. Governance wil zeggen dat u de online activiteiten van medewerkers volgt. We hebben het nier nadrukkelijk over volgen, niet over controleren. Social media vereisen dat u medewerkers ruimte geeft, een enkele tikfout schaadt uw organisatie niet.

Volgen betekent ook deelnemen aan de gesprekken die uw medewerkers voeren. Door uw eigen betrokkenheid te tonen, vergroot u de mate van betrokkenheid onder medewerkers. Dat geeft u ruimte om medewerkers aan te spreken als ze in uw ogen een misstap maken. Communiceer hier open over. Kies, als dat kan, voor informeren in plaats van veroordelen. Zo kunt u andere medewerkers waarschuwen voor de misstap, zonder dat dit ten koste gaat van een enthousiaste collega.

Doelstellingen bewaken

Bewaak tenslotte uw doelstellingen. In uw online communicatiestrategie heeft u geformuleerd hoe u deze meetbaar maakt. Zorg dat u ook daadwerkelijk meet en communiceer de resultaten naar uw medewerkers. Zo moedigt u hen aan en complimenteert u hen met de geleverde inzet.

Wat kan Het Inventief hierin voor u betekenen?

Het Inventief kan u helpen om een governancedocument op te stellen en u adviseren over hoe te handelen bij eventuele misstappen. Verder kan Het Inventief de vertaalslag voor u maken van geleverde inspanning naar meetbare resultaten.

Tool: kwadranten van invloed

Wat is de beste reactie?

De kwadranten van invloed maken inzichtelijk hoe u omgaat met verschillende reacties. Het diagram maakt onderscheid tussen positieve en negatieve reacties, feitelijke en emotionele reacties, invloedrijke en niet-invloedrijke personen. Op basis van deze criteria kunt u steeds bepalen hoe u het beste met een reactie omgaat. In ieder kwadrant ziet u 'het soort' gebruiker: zo maakt u inzichtelijk wie uw ambassadeurs en wie uw tegenstanders zijn.

Kwadranten van invloed - social mediaKwadranten van invloed - social media

Tool: Crosslinkdiagram

Inzicht in de impact van uw activiteiten

Een crosslinkdiagram geeft u inzicht in de impact die uw handelingen op social media hebben. Daarnaast helpt deze tool u om uw activiteiten op social media overzichtelijk te houden.

Het crosslinkdiagram geeft de verbanden tussen de verschillende sociale media die uw organisatie benut visueel weer. Naast de verschillende informatiestromen wordt ook de mate van openbaarheid getoond. Zo maakt het diagram in één oogopslag duidelijk waar informatie die wordt geplaatst op social media precies te zien zal/kan zijn. Zo kunt u de gevolgen van uw online activiteiten beter inschatten.

CrosslinkdiagramCrosslinkdiagram

Tool: Social media plan

Maak goede afspraken

Duidelijke doelen en een onderbouwd plan bepalen in grote mate uw succes op social media. Daarnaast is eenduidigheid van essentieel belang. Dit kan allemaal vastgelegd worden in een social media plan. Hierin staan verbanden, verantwoordelijkheden, ontwikkelingsplannen, werking, omgangsvormen, huisstijl, enz.

Het Inventief kan u een basisdocument op maat leveren waarmee u, ook zonder uitgebreide kennis van social media, een professioneel social media plan kunt ontwikkelen. Dit basisdocument is op aanvraag verkrijgbaar.

Tool: Trainingen

Trek het kennisniveau gelijk

Het kennisniveau over social media kan enorm verschillen binnen uw organisatie. Mogelijk zijn er zelfs medewerkers die nog nooit van de term hebben gehoord. Het Inventief biedt trainingen op alle niveaus. Van het aanmaken van een account tot gevorderde toepassingsmogelijkheden van verschillende kanalen.

Diensten: Algemeen

Behalve hulp met social media, biedt Het Inventief een breed scala aan digitale diensten.

Websiteoptimalisatie voor tablet en smart phone

Websites worden steeds vaker benaderd met mobiele apparaten zoals tables en smart phones. Het Inventief bouwt websites die perfect worden weergegeven op ieder scherm door media queries en stylesheets te gebruiken. De site hoeft maar één keer geprogrammeerd te worden.

Websiteverrijking met dynamische webcontent

Het Inventief kan automatische gegenereerde content op uw website implementeren. Denk hierbij aan het laten zien van tweets op of filmpjes van YouTube. Zo kunt u uw website verlevendigen en verrijken.

Diensten: Beheer

Krachtig CMS voor eenvoudig sitebeheer

Het Inventief biedt een krachtig, intuïtief CMS (content management systeem) waarmee u eenvoudig uw website(s) kunt beheren. Beschikt u reeds over een CMS en wilt u dat graag behouden? Geen probleem. Het Inventief ontwikkelt uw nieuwe website zo dat u uw bestaande beheersysteem kunt blijven gebruiken.

Webteksten die uitblinken in leesbaarheid

Op internet gelden andere normen voor tekst dan op papier. Mensen lezen minder, snellen koppen, willen direct informatie. Het Inventief optimaliseert uw websitecontent, zodat uw boodschap een maximaal effect heeft.

Eigen webserver voor snelle hosting

Het Inventief heeft een eigen, betrouwbare webserver. Hierdoor kunt u op elk moment een website, testwebsite of actie online laten zetten (evt. inclusief e-mail).

Diensten: Analyse

Long Neck maakt uw website toegankelijker

Waarom komen bezoekers naar uw website en vinden ze wat ze zoeken? Long Neck is een kwalitatieve en kwantitatieve analyse van uw website die u antwoord geeft op deze vragen. Het Inventief voert dit onderzoek uit en kan op basis van de resultaten uw website optimaliseren of u hierover adviseren.

Grote schoonmaak: deadzone-contentanalyse

Het Inventief inventariseert welke data op uw website verwijderd kan worden, omdat die er eigenlijk niet meer toe doet. Zo voorkomt u dat oude en irrelvante informatie zoekresultaten vervuilt en dat bezoekers gefrustreert raken en vroegtijdig afhaken.

Websiteoptimalisatie o.b.v. bezoekersstatistieken

Met geavanceerde meetsystemen bepaalt Het Inventief hoe uw website wordt bezocht. Op basis daarvan adviseren we welke aanpassingen u kunt doen om uw bezoekersstatistieken te verbeteren.

Diensten: Communicatie

Communiceer met inventieve online campagnes

Met inventieve online of crossmediale campagnes bereikt u een breed publiek tegen relatief lage kosten. Het Inventief kan een volledige campagne voor u ontwikkelen of u met middelen ondersteunen als u zelf een campagne wilt opzetten.

Beheers de crisis met digitale crisiscommunicatie

Voorkom schade aan uw organisatie wanneer zich een calamiteit voordoet. Het Inventief helpt organisaties met crisiscommunicatie: snel en doeltreffend communiceren om merk- en imagoschade te voorkomen.

Contentbeheer: Al uw communicatie op één plek

Nooit meer iets kwijt, al uw communicatieuitingen centraal opgeslagen en altijd toegankelijk in een extranetomgeving. Het Inventief biedt deze faciliteit in de vorm van een contentbeheertool aan al haar klanten.

Ontmoet uw fans met communitybuilding

Het Inventief helpt u bij het opzetten van een community voor een specifieke doelgroep. Natuurlijk zorgen we voor interactie en houden we de community gaande. Zo kunt u direct communiceren met uw doelgroep en ontdekt u wie uw fans zijn.

Uw reactie