Kracht
van organisaties zichtbaar maken

Je kracht is datgene

waar je goed in bent

Bij Cello zien medewerkers de potentie van cliënten. Waar zit de kracht van uw organisatie?

Lees meer

Bij Cello, een instelling voor mensen met een beperking, geven medewerkers liefde en aandacht aan alle aspecten van iemands leven. Daarbij verliezen ze geen moment uit het oog dat iedereen uniek is. Als je daar op doorvraagt, ontdekken medewerkers dat ze voor iets staan waar ze trots op mogen zijn. Dat ze aandacht geven en professionele zorg bieden. Dat ze bijdragen aan het levensplezier en de emancipatie van cliënten. Dat is hun kracht. Het Inventief heeft die kracht verwoord in een omarmende slogan: Ik zie jou.

Terug

Waar je goed in bent

is vaak vanzelfsprekend en verborgen

Hoe kunt u het onzichtbare zichtbaar maken?

Lees meer

Voor een pauw is het opzetten van zijn veren niets bijzonders, maar wij kijken er verwonderd naar. Wat een schoonheid. Wat een kracht! Uw organisatie is de pauw. Het Inventief helpt organisaties hun veren tentoon te spreiden. Is dat pronken? Ja. Maar wel met eigen veren. En dat mag. Het is de kracht van úw organisatie. Als u dat niet van de daken wilt schreeuwen, wat dan wel? En natuurlijk realiseren we ons: goede wijn behoeft geen krans, maar je herkent hem wel aan het etiket.

Terug

Toon uw kracht,

vertel uw verhaal

Dat is leuk en verhalen zijn gemakkelijk te onthouden. Welk verhaal karakteriseert uw organisatie?

Lees meer

Franciscus van Assisi zei: “Als je dat wilt, volmaakt zijn, verkoop dan al je eigendom en geef het aan de armen.” Daarom leefden de zusters Franciscanessen in Oirschot lang in armoede. Het Inventief verwoordt hun geestelijk erfgoed met verhalen die aansluiten bij het hier en nu. Verhalen, omdat de zusters daar vertrouwd mee zijn. Maar ook omdat verhalen als een lopend vuurtje gaan. Verhalen kun je onthouden, doorvertellen, tot leven brengen. Met verhalen krijgt uw visie betekenis en uw kernwaarden lading. Met verhalen komt strategie tot leven.

Terug

Kracht is passie

Zet daar het volle licht op

Want passie verbindt en brengt alles in beweging. Waar zit de passie van uw organisatie?

Lees meer

Zoek de parels. Maatschappelijke opvangorganisatie Neos vond ze. Hun passies? Eigen kracht, veiligheid, weer actief en zelfstandig wonen. Dat zijn de thema’s waar medewerkers maximaal voor gaan, waar je de mooiste verhalen over kunt vertellen. Passies maken het goede in de organisatie zichtbaar en herkenbaar. Voor medewerkers  en de maatschappij. Passie ervaren vergroot beroepstrots, passie ervaren vergroot vertrouwen, passie herkennen schept een band. Passie maakt kracht zichtbaar.

Terug