De Riethorst Stromenland

Op weg naar een sterk merk

Lees meer >

Merksessie De Riethorst Stromenland

Zorgorganisatie De Riethorst Stromenland krijgt door veranderingen in de zorg steeds meer te maken met concurrentie: het is niet (meer) vanzelfsprekend dat mensen voor De Riethorst kiezen als ze zorg nodig hebben. Om ook in de toekomst voldoende klanten aan te kunnen trekken, is het belangrijk dat zowel medewerkers als (potentiële) cliënten weten waar De Riethorst voor staat. De Riethorst Stromenland wil een sterk merk worden: herkenbaar, zichtbaar, aantrekkelijk en met onderscheidend vermogen.

Om te bepalen waar het merk De Riethorst Stromenland voor staat, organiseerde Het Inventief een creatieve sessie waar het management en bestuur aan deelnamen. De volgende zaken kwamen aan bod:

  • Aandacht voor wat goed gaat; waar zijn de kernwaarden nu al zichtbaar?
  • Focus in de kernwaarden om het onderscheidend vermogen te bepalen.
  • Onderlinge verbondenheid versterken door gedeelde belangen te benoemen.
  • Inzicht geven in merkdenken en het belang hiervan voor De Riethorst Stromenland.
  • Inzicht geven in hoe verschillende doelgroepen tegen De Riethorst Stromenland aankijken.
  • Basis leggen voor een gedragen merkenstructuur.

Hoe hebben we het aangepakt?

Met managers en bestuur zijn we twee middagen aan de slag gegaan. Enerzijds kregen ze ‘college’ over merkstrategieën en merkdenken, met veel voorbeelden om een en ander te verduidelijken. Anderzijds gingen managers in groepjes aan de slag met verschillende werkvormen om zo vanuit hun eigen inzichten, locatie en ervaringen het merk De Riethorst Stromenland vorm en inhoud te geven.

In elke organisatie is veel kennis aanwezig, maar deze blijft vaak onder de oppervlakte of op de locatie. Met de werkvormen lukt het om bestaande en nieuwe kennis te combineren tot sterke, verfrissende en breed gedragen ideeën.

De verschillende groepjes presenteerden hun conclusies, welke door de andere aanwezigen werden becommentarieerd. Op deze manier is kennis gedeeld, is er begrip voor eenieders argumenten en voelt iedereen zich betrokken. Dat is belangrijk, want het merk moet organisatie breed gedragen worden.

Wat is het resultaat?

Op basis van de workshopresultaten zijn een collectieve ambitie en een propositie geformuleerd. Die maken duidelijk wat het onderscheidend vermogen van De Riethorst Stromenland is. De kernwaarde ‘klantvriendelijkheid’ bleek als het meest belangrijk te worden ervaren. De volgende uitdaging is om daar op locatieniveau concreet invulling aan te geven. Verder zijn een merkenstructuur ontwikkeld, zijn aandachtspunten en valkuilen benoemd en er zijn randvoorwaarden geschapen voor een kerncommunicatieconcept. Maar wellicht belangrijker: managers kunnen benoemen waar het merk De Riethorst Stromenland voor staat en onderschrijven dat ook, omdat ze daar actief over hebben meegedacht. De workshops waar ze aan deel hebben genomen, kunnen ze ook op hun eigen locatie of afdeling gebruiken om medewerkers zich te laten realiseren waar hun merk voor staat.

Uw reactie