Singelveste AlleeWonen

Sessie als basis voor een beter blad

Lees meer >

Sessie Singelveste AlleeWonen

Hoe verbeteren we ons blad de Singelwijzer, op naar aanleiding van de resultaten van een lezersonderzoek? Voor die vraag stond de woningbouwcorporatie Singelveste AlleeWonen. Met een creatieve sessie zocht en vond de corporatie de antwoorden.

We formuleerden de volgende doelstellingen:

  • Verbeterpunten bepalen voor het blad en de bladformule op basis van de resultaten uit het onderzoek;
  • Concretiseren van verbeterpunten: wat moet er veranderen? Nieuwe rubrieken? Andere inhoud?
  • Antwoord formuleren op de vraag hoe lezers betrokken kunnen worden bij het verbeteren en het realiseren van het blad.

Hoe hebben we het aangepakt?

We hebben eerst gekeken naar wat Singelveste Alleewonen met de Singelwijzer wil bereiken. In een centrale boodschap die in 2007 is opgesteld, staat dat de corporatie wil dat bewoners in een veilige, schone en prettige buurt moeten kunnen wonen en dat Singelveste Alleewonen dat samen met bewoners wil versterken.

Om tot concrete resultaten te komen, moet er een concrete vraag op tafel liggen. Die konden we afleiden uit de centrale boodschap: Hoe kunnen de huurders van Singelveste AlleeWonen er zelf voor zorgen dat hun buurt/wijk veiliger, schoner en prettiger wordt?

Met creatieve brainstormtechnieken werkten we met deelnemers aan de sessie (zowel medewerkers als huurders) toe naar antwoorden op deze vraag. Juist door deze verrassende werkvormen lukte het deelnemers om buiten de bestaande kaders te denken en met ideeën te komen waar ze nog nooit eerder aan hadden gedacht.

Ter afronding van de sessie werden de beste ideeën geselecteerd en geconcretiseerd.

Wat is het resultaat?

De sessie leverde een groot aantal direct bruikbare ideeën op. Voor alle betrokkenen was helderder geworden wat er speelt in het hoofd en het leven van bewoners en waar de behoeften liggen. De reacties op het lezersonderzoek werden nu begrepen. Samen met de resultaten van de sessie kon de bladformule worden aangepast en werden een aantal nieuwe rubrieken ingevoerd. Bovendien lagen er na de sessie legio ideeën op tafel waar Singelveste AlleeWonen concreet mee aan de slag kan, zoals een buurtblog. De vernieuwde Singelwijzer is door bewoners warm onthaald en helpt Singelveste AlleeWonen om haar doelstellingen (een prettige buurt waar bewoners en de corporatie zich samen voor inzetten) te behalen.

Uw reactie