Cello

Ik zie jou

Lees meer >

Huisstijl Cello

Cello is een gehandicaptenzorginstelling met een verzorgingsgebied in het noordoosten van Noord-Brabant en het zuidwesten van Gelderland. Zij wilde meer eenduidigheid, verbinding en consistentie in communicatie richting de doelgroep om het imago te verbeteren. Een veranderende doelgroep en de behoefte aan een aanpassing van de huisstijl lagen ten grondslag aan de operatie.

Ondersteunt

Een hele kleine toevoeging aan het bestaande logo opende deuren voor de nieuwe communicatielijn van Cello. Cello ondersteunt in de breedste zin des woords maar ook heel concreet op diverse dienstverlenende gebieden: wonen, werk en dagbesteding, leren en bijvoorbeeld kind en gezin.

Ik zie jou

De cliënt van Cello staat steeds centraal. Zowel visueel als tekstueel. De nieuwe pay-off is ‘Ik zie jou’. Cello ziet de cliënt. Ik en jij. Jij staat centraal. Dichterbij kan je het niet maken. Want pas als je iemand echt ziet, kan je erop reageren. Een pakkende, onderscheidende pay-off die precies reflecteert wat Cello wil zeggen.

Persoonlijk

Ook het beeld borduurt voort op het persoonlijke concept. Mooie, grote portretten van cliënten op de covers en in het binnenwerk van middelen worden gebruikt. Foto’s van cliënten met een schittering in de ogen. Ogen die stralen, het gezicht straalt mee. ‘Bij Cello heb ik het goed’. Mooie portretten van echte cliënten. Daarmee wordt het concept rondom zien, gezien worden en het persoonlijke karakter ondersteund.

In deze portretten worden alle doelgroepen vertegenwoordigd, zodat ook iedereen zich kan herkennen. De portretten vormen de rode draad door de middelen.

Afbeeldingen

Huisstijl Cello Huisstijl Cello Huisstijl Cello Huisstijl Cello

Trots op

Heleen Heleen

Uw reactie