Van Neynsel

Goed leven

Lees meer >

Huisstijl Van Neynsel

Van Neynsel wil binnen ’s Hertogenbosch en omstreken dé partij zijn voor wonen, welzijn en zorg in eigen wijk. Voor mensen die, meestal door hun leeftijd, moeite krijgen met dingen die altijd vanzelfsprekend zijn geweest.

Om die boodschap goed voor het voetlicht te brengen, is samenhang tussen communicatie belangrijk. Kernwaarden, collectieve ambitie en slogan moeten op elkaar aansluiten. Tijdens een Snelkookpansessie zijn de ingrediënten verzameld voor deze belangrijke communicatie-elementen. De uitgewerkte resultaten staan hieronder. Ook de basis voor het logo is tijdens de Snelkookpansessie gelegd.

Kernwaarden (reeds opgesteld door Van Neynsel)

De kernwaarden zijn de grondbeginselen van de organisatie; de beginselen die het handelen van medewerkers stuurt.

  • Samen professioneel
  • hoogstpersoonlijk
  • verrassend betrokken

Collectieve ambitie (het verhaal)

Van Neynsel wil dat mensen verder kunnen met hun eigen leven. Mensen die, meestal door hun leeftijd, moeite krijgen met dingen die altijd vanzelfsprekend zijn geweest.

Daarom ondersteunt Van Neynsel bij wonen, welzijn en gezondheid. Dat doen we in parken met uitgebreide voorzieningen en kleinschalige residenties in eigen wijk. Wij bieden levensloopgarantie: altijd de gewenste ondersteuning op het gewenste moment.

Ons aanbod is divers, want wij erkennen de diversiteit van de samenleving. Ieder heeft zijn eigen leven en individuele wensen. Die wensen staan centraal en zijn richtinggevend voor ons aanbod.

Wat we doen, doen we goed en samen. Zorgprofessionals en cliënten van Van Neynsel vormen samen met vrijwilligers, mantelzorgers en familie één gemeenschap. Zo brengen we alle benodigde kennis en vaardigheden bij elkaar om ervoor te zorgen dat mensen verder kunnen met hun leven.

Slogan

De slogan is je uithangbord. Dit staat op je gevel en onder je logo. De slogan maakt je herkenbaar en roept associaties op waarvan je graag wilt dat mensen die hebben met je organisatie.

Goed leven

In welk stadium van het leven iemand zich ook bevindt, goed leven is altijd de wens, welke individuele definitie je daar ook voor hebt. Het zegt iets over de ambitie van de doelgroep, het zegt iets over hetgeen de medewerkers willen faciliteren. Van Neynsel erkent dat iedereen dat op een andere manier wil invullen. Daarmee sluit deze slogan uitstekend aan op de propositie.

Propositie

De propositie is datgene wat je onderscheidt van de concurrentie; welke plek neem je in in de markt? Alles wat je doet, toest je aan de propostie. Beloven we steeds hetzelfde?

Je leven lang goed leven in eigen buurt.

Motto

Het motto geeft eigenlijk de beweegreden, de bedoeling van weer. Dit staat niet op de gevel, maar is wel een toetsingsinstrument voor beleidsmakers en medewerkers. De vraag die zij zich moeten stellen is: Leidt deze dienst / mijn handelen ertoe dat…?

Verder met uw eigen leven.

Van Neynsel in één zin (elevator pitch)

Van Neynsel biedt wonen, welzijn en zorg in eigen wijk voor mensen die, meestal door hun leeftijd, moeite krijgen met dingendie altijd vanzelfsprekend zijn geweest.

Portretten

Aansluitend is er een beeldconcept gemaakt. Beeld in beeld, het verhaal van degene vertelt in beeld. Er is meer dan alleen de oudere die je ziet. Van Neynsel portretteert de persoon. Daarmee wordt de aandacht getrokken naar het fotolijstje dat de geportretteerde in handen heeft. In dat beeld zien we een fragment uit het leven van de geportretteerde. Dat is zijn leven, dat is zijn geluk. En dat kan nog steeds door de services, diensten en zorg van Van Neynsel.

Afbeeldingen

Huisstijl Van Neynsel Huisstijl Van Neynsel Huisstijl Van Neynsel Huisstijl Van Neynsel

Trots op

Heleen Heleen

Uw reactie