Zusters Franciscanessen

Herkenbaar erfgoed

Lees meer >

Huisstijl Franciscanessen

De leden van de congregatie Zusters Franciscanessen Oirschot realiseren zich dat ze steeds ouder worden en op een gegeven moment niet meer in staat zijn om zelf hun verhaal door te vertellen. Het Inventief begeleidt de zusters om hun geestelijk erfgoed toekomstbestendig te maken.

Symboliek

Behalve toekomstbestendig moet het erfgoed natuurlijk ook herkenbaar zijn. Religie is doorspekt van de symboliek. Zo zijn voor de Franciscanessen het touw met de drie knopen en het Tau-teken belangrijke symbolen. Daarnaast wordt vaak ook de hand met de vogel met Franciscus geassocieerd.

Juist dit laatste beeld bleek het beste te passen bij wat de zusters willen nalaten. Hun erfgoed heeft nu de naam 'De weg van Franciscus', naar de weg die Franciscus zelf bewandelde om aandacht te geven aan anderen, de natuur en zichzelf.

Het beeld van de vogel en de hand is herkenbaar en toegankelijk voor de brede doelgroep aan wie de zusters hun erfgoed willen nalaten.

Afbeeldingen

Huisstijl Franciscanessen Huisstijl Franciscanessen Huisstijl Franciscanessen

Uw reactie