Disclaimer

Deze website is gemaakt door medewerkers van Het Inventief. Om u te informeren, enthousiasmeren en inspireren. Wij laten u hierin met trots zien wat wij voor onze klanten ontwikkeld hebben en ook hoe wij ons laten inspireren. Als multidisciplinair team werken wij nauw samen met klanten en met andere deskundigen. Daarom kunt u verschillende visies en bronnen herkennen in de inhoud van deze site. Aan de inhoud van deze internetsite kunt u geen rechten ontlenen.